Vartiovuoren Pojat
VarPo

Sivuston käyttämät kolmannet osapuolet

Sivustolla käytetään kuvat.fi palvelua kuvien tarjoamiseen. Mikäli haluat estää kuvat.fi sivustoa keräämästä tietojasi voit poistaa kuvien lataamisen. Lisätietoja kuvat.fi sivuston keräämistä löydät osoitteesta kuvat.fi

Sivustolla saatetaan myös käyttää esimerkiksi Googlen Driven upotuksia tai linkkejä tiedostoihin. Mikäli, et halua luovuttaa Googlelle tietojasi älä avaa kyseisiä linkkejä ja kiellä upotukset. Lisätietoja googlen keräämistä tiedoista löydät Googlen tietosuojakäytäntö

Tämä on Vartiovuoren Pojat ry EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 679/2016 12-22, 30 ja 34 artikla) mukainen rekisteröidyn informointiasiakirja. Laadittu 30.12.2023. Viimeisin muutos 30.12.2023.

1. Rekisterinpitäjä

Vartiovuoren Pojat ry

Kiviportintie 5, 00950 Helsinki

Y-tunnus:

2463501-9

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö/yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilö:

Atte Koljonen

tietosuoja@varpo.fi

040 0450 8482

Tietoihin on pääsy organisaation sähköisenviestinnän osastolla.

3. Rekisterin nimi

Vartiovuoren Pojat ry varpo.fi verkkosivusto.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Varpo.fi on partiolippukunnan verkkosivusto. Sivustolla tiedotetaan jäsenistöä sekä esitellään yhdistyksen toimintaa.

Henkilötietoja käytetään:

  • Viestinnän tehokkuudeen mittaamiseen.
  • Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Tietosisältö

  • Selain
  • Maa
  • Käyttöjärjestelmä
  • Ladattu sisältö

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan käyttäjiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muille tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä varpo.fi käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden pestiin se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle (tai muu reksiterinpitäjän määrittelemä toimintatapa.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Versio: 2.3.3Päivitetty:23.5.2024 klo 8.12.37